Vägmärken

Totalvikt

image

Tavlan anger att angivelsen på märket gäller fordonmed en totalvikt som överstiger det angivna värdet.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt