Vägmärken

Utsträckning

image

Tavlan med dubbelriktade pilar, uppsatt vågrätt ellerlodrätt, anger att angivelsen gäller på bådasidor av märket.Tavlan med nedåtriktad pil anger att angivelsen slutar.Tavlan med höger- eller vänsterriktad pil visar attangivelsen gäller åt det håll pilen visar.Används tavlan under märke E19, parkering, har den svartatecken på vit botten utan bård.Tavlorna kan även användas fristående för attange avgränsning av uppställningsplatser på ettområde, om det vid infarten till området anges attparkering är tillåten.

Alternativa symboler

image image image image image image image image image

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt