Vägmärken

Vägars fortsättning i korsning

image

Tavlan anger en korsning där förare på en vägsom anges med smalt streck har väjningsplikt mot fordonpå en väg som anges med brett streck. Symbolen äranpassad efter förhållandena på platsen.

Alternativa symboler

image image image image image

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt