Vägmärken

Blinkande gul

image

Särskild försiktighet skall iakttas vid passage.