Vägmärken

Grön akustisk signal med snabb pulsfrekvens

image

Körbana, cykelbana eller järnvägs- ellerspårvägskorsning får beträdas.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt