Vägmärken

Grön pil

image

Körfältet får användas för trafik. Istället för grön pil kan ett vägmärkeförekomma.