Vägmärken

Gult blinkande ljus

image

Signalen används där en väg är delvisavstängd eller för att förstärka en anvisningsom ges genom någon annan anordning. Antaletljusöppningar och deras placering är anpassade tillförhållandena på platsen. Signalen kananvändas fristående eller tillsammans med en anordningsom avger ljud för att ge anvisning för gående omkorsande spårvagn eller buss.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt