Vägmärken

Röd + gul

image

Växling till grön signalbild är omedelbart förestående. I övrigt har signalbilden samma innebörd som röd.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt