Vägmärken

Röd akustisk signal med långsam pulsfrekvens

image

Förbjudet att beträda en körbana, cykelbana ellerjärnvägs- eller spårvägskorsning. Gåendesom befinner sig på körbanan eller cykelbanan närsignalen slår om till röd signalbild skallfortsätta till andra sidan. Finns en refug eller liknandeanordning skall den gående dock stanna där.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt