Vägmärken

Rött kryss

image

Körfältet och i förekommande fall vägrenenintill körfältet får inte användas förtrafik.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt