Vägmärken

S+vågrätt streck

image

Växling till lodrätt streck är omedelbart förestående. I övrigt har signalbilden samma innebörd som S.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt