Vägmärken

Vågrätt streck

image

Stanna. Fordon och spårvagn får inte passerastopplinjen, eller om sådan saknas, signalen i annat fallän då det hunnit så långt fram närsignalen växlar från lodrätt tillvågrätt streck att det inte kan stannas utan fara.