Vägmärken

Livsfarlig ledning

image

Märket anger att det finns en elektrisk ledning övervägen eller leden som kan innebära fara.

Alternativa symboler

image

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt