Vägmärken

Upplysningsmärke

image

Märket ger upplysning av väsentligt intresse förframkomlighet eller säkerhet som inte kan ges på annatsätt. Varnings- eller förbudsmärke kan vara infogatsom förberedande upplysning. Anvisningar med versal och gementext kan förekomma.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt