Vägmärken

Buss

image

Markeringen visar att körfältet är avsett förfordon i linjetrafik m.fl.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt