Vägmärken

Cykelfältslinje

image

Markeringen anger gränsen mellan ett cykelfält och ettannat körfält. Markeringen harlängdförhållandet 1:1 mellan dellinje ochmellanrum.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt