Vägmärken

Förbud mot att parkera

image

Markeringen anger förbud mot att parkera fordon och ärplacerad i körbanans kant. Markeringen anger ävenutsträckning av busshållplats. Markeringen harlängdförhållandet 1:1 mellan dellinje ochmellanrum. Avvikelse från färg får inte ske.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt