Vägmärken

Förbud mot att stanna och parkera

image

Markeringen anger förbud mot att stanna och parkera fordon ochär placerad i körbanans kant. Avvikelse frånfärg får inte ske.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt