Vägmärken

Heldragen linje

image

Heldragen linje anger att bestämmelserna i 3 kap. 11 §eller 12 § tredje stycket trafikförordningen (1998:1276)eller föreskrifter meddelade med stöd av denförordningen är tillämpliga. Heldragen mittlinjeförekommer såväl enkel som dubblerad. Om denär dubblerad kan mellanrummet mellan linjerna variera.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt