Vägmärken

Körfältsbyte

image

Markeringen anger att körfältsbyte snarast måsteske. Om markeringen är utförd mellan körfältför trafik i motsatta riktningar anger den att en heldragenlinje eller motsvarande finns längre fram ifärdriktningen.