Vägmärken

Körfältspilar

image

Markeringen anger, för närmaste korsning, lämpligfärdväg i markerat körfält. Ärkörfältet avgränsat med heldragenkörfältslinje skall förare följa den eller deriktningar som pilen visar. Detta gäller dock inte föraresom i anslutning till korsningen färdas in i eller frånett reserverat körfält. Markeringen anger också attfordon inte får föras i motsatt riktning.Körfältspil med två pilangivelser i samma riktningupplyser om färdväg i närmaste och därpåföljande korsning.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt