Vägmärken

Ledlinje

image

Markeringen anger lämplig färdväg för trafik ikomplicerade korsningar. Markeringen används även i andrafall där det finns behov av ledning. Markeringen harlängdförhållandet 1:1 mellan dellinje ochmellanrum.

Kör- och vilotider



Fordonsregler


Körkortsregler


Övrigt