Vägmärken

Mittlinje eller körfältslinje

image

Mittlinje anger gränsen mellan körfält avseddaför färd i motsatta färdriktningar.Körfältslinje anger gränsen mellan körfältför färd i samma riktning. Markeringen harlängdförhållandet 1:3 eller 1:1 mellan dellinje ochmellanrum.Mittlinje kan även ange en cykelbanas mitt och har dålängdförhållandet 1:1 mellan dellinje ochmellanrum.