Vägmärken

Mittlinje och varningslinje

image

Markeringen används där det är olämpligt attöverskrida varningslinjen på grund avtrafikförhållandena. Markeringen kan ävenanvändas för att upplysa om en kommande heldragen linjepå den sida där varningslinjen finns.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt