Vägmärken

Reversibelt körfält

image

Markeringen avgränsar körfält som upplåtsför trafik omväxlande i den ena och i den andrafärdriktningen. Markeringen harlängdförhållandet 1:1 mellan dellinje ochmellanrum.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt