Vägmärken

Rörelsehindrad

image

Markeringen upplyser om uppställ-ningsplats endast förrörelsehindrade.