Vägmärken

Rörelsehindrad

image

Markeringen upplyser om uppställ-ningsplats endast förrörelsehindrade.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt