Vägmärken

Spärrområde

image

Markeringen anger ett område där fordon inte fårföras enligt 3 kap. 11 § trafikförordningen.Markeringen består av vinklade eller snedställda streckberoende på förhållandena på platsen. Del aveller hela området kan utföras i vitt.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt