Vägmärken

Stopp

image

Markeringen upplyser om stopplikt. Markeringen användstillsammans med märke B2, stopplikt, för attförstärka anvisningen.