Vägmärken

Stopplinje

image

Markeringen anger var ett fordon skall stannas enligt ettvägmärke eller en trafiksignal.