Vägmärken

Uppställningsplats

image

Markeringen anger gränsen för uppställningsplatsför fordon. Markeringen kan vara utförd med bruten linje.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt