Vägmärken

Varningslinje

image

Varningslinje används för att informera om att linjenär olämplig att överskrida på grund avtrafikförhållandena. Markeringen anger gränsenmellan körfält avsedda för färd i motsattafärdriktningar.Markeringen har längdförhållandet 3:1 mellandellinje och mellanrum.