Vägmärken

Varningslinje och heldragen linje

image

Markeringen används där det inte är tillåtetför fordon som befinner sig på samma sida som denheldragna linjen att byta körfält.Markeringen kan även användas för att upplysa omen kommande heldragen linje på den sida därvarningslinjen finns.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt