Vägmärken

Cykelöverfart

image

Märket anger en cykelöverfart. Vid cykelöverfarter är för fordonsförare bestämmelserna i 3 kap. 61 a § och för cyklande och förare av moped klass II bestämmelserna i 6 kap. 6 § trafikförordningen tillämpliga.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt