Vägmärken

Övergångsställe

image

Märkena, som är likvärdiga och kananvändas var för sig eller tillsammans, anger ettövergångsställe. Vid obevakadeövergångsställen är förfordonsförare bestämmelserna i 3 kap. 61 § ochför gående bestämmelserna i 7 kap. 4§ trafikförordningen tillämpliga.

Alternativa symboler

image

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt