Vägmärken

Väjningsplikt

image

Märket anger att förare har väjningsplikt mot fordonpå korsande väg eller led och att bestämmelserna i3 kap. 5 § trafikförordningen (1998:1276) ärtillämpliga. Märket kan vara uppsatt tillsammans medtilläggstavla T2, avstånd, som förberedandeupplysning om väjningsplikt och tillsammans medtilläggstavla T3, avstånd till stopplikt, somförberedande upplysning om stopplikt. Om samtliga tillfarter ien korsning har väjningsplikt anges detta medtilläggstavla T13, flervägsväjning .

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt