Vägmärken

Avstånd till plankorsning

image

Märkena anger avståndet till en plankorsning itredjedelar.Märket med tre markeringar är, utom tättbebyggtområde, uppsatt under något av märkena A35,varning för järnvägskorsning med bommar, A36,varning för järnvägskorsning utan bommar, eller A37,varning för korsning med spårväg. Märket medtvå markeringar anger två tredjedels avstånd tillplankorsning och märket med en markering anger den sistatredjedelen av avståndet.

Alternativa symboler

image image