Vägmärken

Slut på sträcka med vägarbete

image

Märket anger slut på en vägsträcka medvägarbete som märkts ut med märke A20, varningför vägarbete.Märket är inte uppsatt om det ändå tydligtframgår var sträckan slutar.