Vägmärken

Varning för annan fara

image

Märket anger annan fara än sådan som kan anges mednågot annat varningsmärke.Farans art anges på en tilläggstavla.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt