Vägmärken

Varning för djur

image

Märket anger en plats eller vägsträcka där detfinns särskild risk för djur på eller vidvägen.Andra symboler kan förekomma påmärket. Transportstyrelsen får meddelaföreskrifter om vilka andra symboler som fårförekomma.

Alternativa symboler

image image image image image image

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt