Vägmärken

Varning för farlig kurva

image

Märket anger en farlig kurva samt kurvans riktning.

Alternativa symboler

image