Vägmärken

Varning för gående

image

Märket anger en vägsträcka där gåendeofta korsar eller uppehåller sig på eller vidvägen.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt