Vägmärken

Varning för nedförslutning

image

Märket anger brant nedförslutning. Siffran anger lutningen i procent och är anpassad till förhållandena på platsen.