Vägmärken

Varning för sidvind

image

Märket anger en vägsträcka där det oftaförekommer stark sidvind.Symbolen är anpassad efter förhållandena påplatsen.

Alternativa symboler

image